Business Joomla Templates by iPage Hosting Review

Lůžková oddělení

Počet článků: 0

Primariát I.- Gerontopsychiatrie

Primariát I. poskytuje péči nemocným starším 65 let s různými psychiatrickými diagnózami, zejména demencí, schizofrenií, bipolární afektivní poruchou, depresí, mentální retardací. Primariát má tři oddělení, všechna jsou uzavřená.

Počet článků: 4

Primariát II. - Psychiatrie ženy

Na celém II. primariátu je součástí léčebného programu také pracovní terapie v zahradnictví a v centrálních dílnách PL (šicí dílna, košíkářství, keramika, výtvarná činnost apod.), podle zdravotního stavu jsou široce indikovány i rehabilitační terapie (vodoléčba, elektroléčba, rehabilitační cvičení), na jednotlivá oddělení dochází canisterapeutka. Součástí léčby je také ranní komunita, kde si klientky organizují drobné práce na oddělení a jiné aktivity a spolu s personálem řeší aktuální problémy.

Počet článků: 4

Primariát III. - Psychiatrie muži

Na obou odděleních primariátu je klientům poskytována komplexní psychiatrická péče (diagnostická, terapeutická, preventivní).

Psychiatrická péče se opírá o moderní, účelnou a individuálně na klienta cílenou psychofarmakoterapii. Ta je poskytována lékaři oddělení ve spolupráci se středním zdravotnickým personálem a vychází z aktuálních vědeckých poznatků v oboru psychiatrie, osvědčených klinickou praxí. Léčba je prováděna moderními psychofarmaky s minimem nežádoucích účinků.

Počet článků: 3

Primariát IV – Psychoterapeutické oddělení muži a ženy

Primariát orientovaný na problematiku celostní - psychosomatické péče zahrnující jak psychoterapeutické, tak fyzikálně rehabilitační a farmakologické postupy léčby. Oddělení je založeno na principu terapeutické komunity. Přijímáme jednak pacienty, kteří kromě základní psychiatrické diagnózy trpí dlouhodobou bolestí (nejčastěji pohybového aparátu), jednak pacienty z oblasti tzv.“funkčních poruch“, kde tělesné příznaky jsou výrazem duševních a vztahových obtíží.

Počet článků: 1

Primariát V. - Interní oddělení muži a ženy

Jedná se o interní primariát následné péče., jehož součástí je oddělení 19A a interní ambulance Psychiatrické léčebny Šternberk. Na primariátu pracují atestovaní lékaři s atestací II.stupně a gerontologie. Po psychiatrické stránce garantuje oddělení vedoucí lékař v oboru psychiatrie. Pacienti jsou přijímáni se zhoršenou somatickou- interní problematikou, která lze řešit v podmínkách následné péče. Pacienti jsou přijímáni z odděleních léčebny a z ostatních spádových zdravotnických zařízení.

Počet článků: 2

Primariát VI. - Pedopsychiatrie

Primariát VI. má jedno oddělení pro děti ve věku 6 až 18 let, které navštěvují jakýkoliv typ základní školy nebo vyšší stupeň dalšího vzdělávání. Obsazujeme 30 lůžek, během prázdnin až 36. Pokoje jsou převážně čtyřlůžkové. Budova dětského oddělení spolu s budovou základní školy jsou umístěny v oplocené zahradě.

Počet článků: 1

Primariát VII. - Léčba závislostí a doléčovací oddělení

Primariát je organizačně rozčleněný na oddělení mužské (odd. 21 A) a oddělení ženské (odd. 21 B). Obě oddělení jsou otevřené. Součástí žádného z oddělení není detoxifikační jednotka. Na odděleních probíhá ústavní léčba závislosti na alkoholových a nealkoholových drogách a léčba patologického hráčství. Přijímáme k léčbě pacienty ve věku18 až 65 let.

Oddělení 23A,B - Doléčovací oddělení : Otevřené stanice pro doléčování, rehabilitaci a resocializaci klientů s poměrně širokým spektrem psychiatrických diagnos. Jedná se zejména o residuální stavy po psychotických chorobách, organické psychické poruchy, lehké mentální retardace.

Počet článků: 4

Primariát VIII. - Gerontopsychiatrické ženy

Má tři oddělení a přijímá ženy nad 65 let s různými psychiatrickými diagnózami – zejména s demencemi nejrůznější etiologie, schizofrenií, bipolární afektivní poruchou, depresí, mentální retardací aj. Všechna oddělení jsou uzavřená. , Pro klientky je celoročně přístupná vyhrazená zahrada. Na zahradě se konají pro klientky pravidelné kulturní akce. Budova má výtah a bezbariérový přístup.
Budova má výtah a bezbariérový přístup.

Počet článků: 4

Psychiatrická ambulance

Počet článků: 1

Klinická laboratoř

Počet článků: 1

Klinická psychologie

Počet článků: 1

Ambulantní rehabilitace

Počet článků: 1