Primariát IV. – Psychoterapeutické oddělení muži a ženy

primář
727919469
585085516
sekundární lékař
727919473
585085502
staniční sestra
727919532
585085503
zdravotně sociální pracovnice
vedoucí psycholog
727919508
psycholog ve zdravotnictví
psychoterapeutická sestra

Primariát orientovaný na problematiku celostní - psychosomatické péče zahrnující jak psychoterapeutické, tak rehabilitační a farmakologické postupy léčby. Oddělení je založeno na principu terapeutické komunity. Přijímáme jednak pacienty, kteří kromě základní psychiatrické diagnózy trpí dlouhodobou bolestí (nejčastěji pohybového aparátu), jednak pacienty z oblasti tzv.“funkčních poruch“, kde tělesné příznaky jsou výrazem duševních a vztahových obtíží. Péče je zde směřována k redukci bolesti a optimalizaci funkčního stavu pacienta jednak cestou rehabilitačního cvičení ve skupině, případně i somatické medikace, jednak péčí o duševní zdraví formou komunitní a individuální psychoterapie a nácvikem relaxace. V případě potřeby zasahujeme i farmakologicky (moderní psychofarmaka umožňují snížit či vysadit analgetika).  Bližší informace o léčebném programu a fotografie oddělení naleznete níže v souborech ke stažení.

Pro pacienty s úzkostnými poruchami a poruchami vyvolanými stresem nabízíme 8-týdenní integrovaný terapeutický program s těžištěm ve skupinové psychoterapii včetně arteterapie a nácviku relaxace. Péče o duševní i tělesné zdraví je dále posílena četnými doprovodnými aktivitami jako je jóga, taneční terapie, sportovní hry, cvičení na velkých míčích nebo cvičení v bazénu. Kreativitu a jemnou motoriku rozvíjí ergoterapie (keramika či jiná rukodělná činnost). Psychofarmaka u nás hrají pouze podpůrnou roli, návykové léky nepodáváme. Pokud je to indikováno, docházejí pacienti oddělení rovněž k rehabilitaci pohybového aparátu.

Primářem je MUDr. Michal Kryl, vedoucím lékařem pro fyzioterapii, rehabilitaci a ergoterapii je MUDr. Dajána Tůmová. Název primariátu je „Psychoterapeutické oddělení“.

Primariát disponuje celkem 38 lůžky, pokoje jsou dvoulůžkové, oddělení je bezbariérové, výtah i plošina pro imobilní osoby je k dispozici.

Upozornění! Přijetí pacientů k léčbě je podmíněno písemným doporučením psychiatrické ambulance.
Volba psychiatra je dobrovolná, zároveň nabízíme pro tuto službu kontakt na ambulantního psychiatra PL Šternberk MUDr.Bohdana Brozdu nebo MUDr. Radima Kubínka: 

tel.(ambulantní zdravotní sestra): 588 500 610,  727 919 558
e-mail: brozda@vilazdravi.cz, kubinek@vilazdravi.cz

Dále na našem webu najdete specifické podmínky k přijetí na psychoterapeutické oddělení.

Kontakt pro objednání k pobytu do programu 5b (8-týdenní psychoterapeutický pobyt):

tel.: 585 085 505, e-mail: langmannova@plstbk.cz

Kontakt pro objednání do programu 5a (psychosomatický pobyt):

tel.: 727 919 532, 585 085 500, e-mail: pavlikova@plstbk.cz

Aktuality

Dokument ŽIVOT ZA ZDÍ

10/10/2019 - 10:53

Psychiatrická léčebna Šternberk se podílela na vzniku dokumentu Život za zdí, který byl nyní nominován na cenu českého internetu Křišťálová lupa 2019.

Ocenění "Kvalitní a bezpečná nemocnice 2018"

09/25/2018 - 13:51

V pátek 21. 9. obdržela PL Šternberk od České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví ocenění za poskytování kvalitní a bezpečné zdravotní péče. V rámci projektu "Kvalitní a bezpečná nemocnice 2018" se PL Šternberk stala absolutním vítězem. Poděkování za toto ocenění patří všem zaměstnancům, kteří se podílejí na zvyšování kvality a bezpečí.

Toggle menu