PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY

Od pondělí 25.5.2020 jsou v povolené v PL Šternberk návštěvy  pacientů s uvedenými omezeními:

 • návštěvy jsou možné pouze po telefonické domluvě s personálem oddělení
 • všechny návštěvy vstupující do areálu nemocnice budou mít po celou dobu návštěvy ústa a nos kryté rouškou
 • v případě jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění je vstup do areálu zakázaný, nutné je odložit návštěvu i při kontaktu s rizikovou osobou v posledních 10 dnech
 • návštěvy na oddělení budou probíhat v návštěvní místnosti, u ležících pacientů na pokoji u lůžka, k návštěvám lze využít uzavřené terasy a zahrádky
 • návštěvy na oddělení jsou povolené maximálně v počtu 2 osob u jednoho pacienta a po dobu 30 minut
 • vstup na oddělení je možný pouze s rouškou kryjící ústa a nos, při vstupu na oddělení návštěva použije desinfekci na ruce, bude jí změřena teplota, návštěva dodržuje vzdálenost 2 m od ostatních osob
 • návštěva podepíše čestné prohlášení /to bude založeno do dokumentace pacienta/
 • návštěvu je možné na základě zjištěných údajů odmítnout
 • návštěva bude dodržovat tato pravidla a bude se bezvýhradně řídit pokyny personálu
 • návštěva se bude chovat zodpovědně, vyvaruje se velmi těsného kontaktu s pacientem, nebude svému blízkému zbytečně nechávat věci, potraviny apod.
 • v případě výskytu zdravotních potíží u návštěvy v následujících 5 dnech, bude informovat naše zařízení – ošetřujícího lékaře
 • po každé návštěvě bude provedena desinfekce ploch, kterých se návštěva dotýkala a bude vyvětráno
 • ředitel nemocnice je oprávněný návštěvy podle situace dále omezit nebo neumožnit

Aktuality

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY

13. 7. 2020

Od pondělí 25.5.2020 jsou v povolené v PL Šternberk návštěvy  pacientů s uvedenými omezeními:

Ukončení karantény

22. 6. 2020

Karanténa je zrušena ke dni 22.6. na všech odděleních. V platnosti  nadále zůstávají některá hygienicko-epidemiologická opatření.

Toggle menu