Změna pravidel pro návštěvy od 10.10.

Návštěvy na oddělení 1, 3A, 9A, 9B, 9C, 11 a 19A jsou možné za dodržení následujících opatření:

  • v případě jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění je vstup do areálu PL zakázaný,
  • každou návštěvu je třeba předem telefonicky domluvit s primářem oddělení nebo staniční sestrou,
  • na oddělení se může vyskytovat pouze jedna návštěva v daném čase a maximálně 3 návštěvy denně,
  • návštěvy na oddělení jsou povolené maximálně v počtu 2 osob u jednoho pacienta, po dobu 30 minut,
  • návštěva dodržuje hygienicko – epidemiologická opatření, respektuje pokyny zdravotnického personálu,
  • všechny návštěvy mají po celou dobu návštěvy ústa a nos kryté respirátorem,
  • návštěvy na oddělení probíhají v návštěvní místnosti, případně na zahradě oddělení, u ležících pacientů na pokoji u lůžka,
  • je nutné odložit návštěvu i při kontaktu s rizikovou osobou v posledních 10 dnech.

Na ostatních odděleních jsou návštěvy povoleny bez omezení za předpokladu, že návštěva nevykazuje příznaky respiračních onemocnění a během pobytu na oddělení má dýchací cesty kryté respirátorem.

Návštěvy mohou být zrušeny z důvodu aktuální karantény jednotlivých oddělení.

Změna pravidel pro návštěvy od 10.10.

6. 10. 2022

Návštěvy na oddělení 1, 3A, 9A, 9B, 9C, 11 a 19A jsou možné za dodržení následujících opatření:

ZMĚNA ADRESY PSYCHIATRICKÉ AMBULANCE A CDZ

5. 10. 2022

Informujeme vás, že od 3.10. najdete Psychiatrickou ambulanci i Centrum duševního zdraví na nové adrese:

Psychiatrická ambulance (dříve Domovina)

Čadova 1, 779 00 Olomouc

tel.: 607 034 842

CDZ

Čadova 1, 779 00 Olomouc

tel.: 607 252 881

Toggle menu