Centrum duševního zdraví Olomouc

 

Centrum duševního zdraví Olomouc  je financováno z dotačního programu, který je součástí projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III,  reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646, Rozhodnutí č.: 6/9646/2020.
Tento projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

Zřízení Center duševního zdraví vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče a jejich cílem je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že zavádí model multidisciplinárního týmu, ve kterém společně zdravotničtí a sociální pracovníci podporují člověka v jeho přirozeném prostředí.
 
Naší cílovou skupinou jsou lidé s vážným duševním onemocněním (schizofrenie, afektivní poruchy, obsedantně-kompulzivní poruchy, specifické poruchy osobnosti), osoby s potřebou včasné intervence a lidé v krizových situacích (akutní psychické obtíže nevyžadující hospitalizaci, akutní stavy nebo dekompenzace chronických psychiatrických onemocnění s výjimkou akutních intoxikací), krátkodobá intervence a předání klientů do další péče.
     
Služby jsou poskytovány v prostorách CDZ a v přirozeném prostředí klienta.

Cíle CDZ:

 

  • podpora klienta na cestě k zotavení,

  • prevence hospitalizací či jejich zkracování,

  • včasná diagnostika onemocnění a rychlé započetí léčby,

  • nápomoc k znovuzapojení osob po dlouhodobé hospitalizaci do běžné komunity.

 

Sociální část služby řeší zvládání každodenního života, finanční situaci klienta, poskytuje podporu v kontaktu s úřady apod.

 

Složení multidisciplinárního týmu CDZ:

  
 

Vedoucí psychiatr

Jméno: MUDr. Radim Kubínek

E-mail: kubinek@cdzolomouc.cz

Mobil: 601 116 769

Vedoucí CDZ - klinický psycholog

Jméno: Mgr. Monika Krejčí

E-mail: krejci@cdzolomouc.cz

Mobil: 702 154 922

Vedoucí sestra

Jméno: Simona Kárová

E-mail: karova@cdzolomouc.cz 

Mobil: 702 155 206

Všeobecná sestra

Jméno: Mgr. Iveta Nováková

E-mail: novakova@cdzolomouc.cz 

Mobil: 702 154 222

Psychiatrická sestra

Jméno: Bc. Leka Janků

E-mail:  janku@cdzolomouc.cz

Mobil: 702 155 298

Všeobecná sestra

Jméno: Mgr. Hana Matošková

E-mail: matoskova@cdzolomouc.cz 

Mobil: 601 063 038

Vedoucí sociální pracovník

Jméno: Bc. Barbora Dařílková, DiS.

E-mail: darilkova@cdzolomouc.cz

Mobil: 771 156 132

Všeobecná sestra

Jméno: Bc. Vendula Roháčová

E-mail: rohackova@cdzolomouc.cz 

Mobil: 702 155 452

Sociální pracovník

Jméno: Mgr. Gabriela Bartošová

E-mail: bartosova@cdzolomouc.cz 

Mobil: 771 156 547

 

Sociální pracovník

Jméno: Mgr. Tomáš Lakota

E-mail: lakota@cdzolomouc.cz 

Mobil: 771 156 524

 

Sociální pracovník

Jméno: Bc. Martina Žembová

E-mail: zembova@cdzolomouc.cz 

Mobil: 774 847 466

 

 

 

Pracovník v sociálních službách

Jméno: Mgr. Filip Lucinkiewicz 

E-mail: lucinkiewicz@cdzolomouc.cz    

Mobil:  771 156 059

 

 

Pracovník v sociálních službách

Jméno: Ing. Katarína Dubovcová

E-mail: dubovcova@cdzolomouc.cz    

Pracovník v sociálních službách (peer)

Jméno: Bohdana Nakládalová

E-mail: nakladalova@cdzolomouc.cz 

Mobil:   775 551 513

 

Info CDZ: 607 252 881

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Adresa:

Čadova 476/1

779 00 Olomouc

Mobil:

607 252 881

E-mail:

info@cdzolomouc.cz

Web:

www.cdzolomouc.cz

Provozní hodiny CDZ:

 oddooddo
Po7:0011:0011:3015:30
Út7:0011:0011:3015:30
St7:0011:0011:3015:30
Čt7:0011:0011:3015:30
7:0011:0011:3015:30
     

 

 

 

 

 

Akreditovaný kvalifikační kurz SANITÁŘ

Dovolujeme si vás upozornit na vypsání akreditovaného kvalifikačního kurzu pro sanitáře. 

Podrobnější informace a přihlášku naleznete v přílohách, případně se informujte na následujících kontaktech: PL Šternberk, Bc. Zuzana Václavíková, referent personálního oddělení tel. 585 085 458, 702 246 672, email: vaclavikova@plstbk.cz.

 

Děkujeme Terez Wrau za úžasný koncert!

Rádi bychom touto cestou vyjádřili obrovské poděkování Terez Wrau za úžasný koncert, který uspořádala pro naše pacienty. Její talent a laskavost rozzářily den všem, kteří se koncertu zúčastnili.

 

Toggle menu