Centrum duševního zdraví Olomouc

 

Centrum duševního zdraví Olomouc  je financováno z dotačního programu, který je součástí projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III,  reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646, Rozhodnutí č.: 6/9646/2020.
Tento projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

Zřízení Center duševního zdraví vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče a jejich cílem je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že zavádí model multidisciplinárního týmu, ve kterém společně zdravotničtí a sociální pracovníci podporují člověka v jeho přirozeném prostředí.
 
Naší cílovou skupinou jsou lidé s vážným duševním onemocněním (schizofrenie, afektivní poruchy, obsedantně-kompulzivní poruchy, specifické poruchy osobnosti), osoby s potřebou včasné intervence a lidé v krizových situacích (akutní psychické obtíže nevyžadující hospitalizaci, akutní stavy nebo dekompenzace chronických psychiatrických onemocnění s výjimkou akutních intoxikací), krátkodobá intervence a předání klientů do další péče.
     
Služby jsou poskytovány v prostorách CDZ a v přirozeném prostředí klienta.

Cíle CDZ:

 

  • podpora klienta na cestě k zotavení,

  • prevence hospitalizací či jejich zkracování,

  • včasná diagnostika onemocnění a rychlé započetí léčby,

  • nápomoc k znovuzapojení osob po dlouhodobé hospitalizaci do běžné komunity.

 

Sociální část služby řeší zvládání každodenního života, finanční situaci klienta, poskytuje podporu v kontaktu s úřady apod.

 

Složení multidisciplinárního týmu CDZ:

Vedoucí psychiatr

Jméno: MUDr. Radim Kubínek

E-mail: kubinek@cdzolomouc.cz

Mobil: 601 116 769

Vedoucí CDZ - klinický psycholog

Jméno: Mgr. Monika Krejčí

E-mail: krejci@cdzolomouc.cz

Mobil: 702 154 922

Vedoucí sestra

Jméno: Simona Kárová

E-mail: karova@cdzolomouc.cz 

Mobil: 702 155 206

Sestra pro péči v psychiatrii

Jméno: Bc. Jitka Zatloukalová

E-mail: zatloukalova@cdzolomouc.cz  

Mobil: 601 063 038

Všeobecná sestra

Jméno: Mgr. Iveta Nováková

E-mail: novakova@cdzolomouc.cz 

Mobil: 702 154 222

 

Všeobecná sestra

Jméno: Martina Rafajová

E-mail: rafajova@cdzolomouc.cz 

Mobil: 702 155 452

 

Vedoucí sociální pracovník

Jméno: Bc. Barbora Dařílková, DiS.

E-mail: darilkova@cdzolomouc.cz

Mobil: 771 156 132

 

Sociální pracovník

Jméno: Bc. Aneta Raichlová

E-mail: raichlova@cdzolomouc.cz 

Mobil: 771 156 547

Sociální pracovník

Jméno: Mgr. Tomáš Lakota

E-mail: lakota@cdzolomouc.cz 

Mobil: 771 156 524

 

Pracovník v sociálních službách

Jméno: Mgr. Filip Lucinkiewicz 

E-mail: lucinkiewicz@cdzolomouc.cz    

Mobil:  771 156 059

 

 

Pracovník v sociálních službách

Jméno: Ing. Katarína Dubovcová

E-mail: dubovcova@cdzolomouc.cz    

 

Pracovník v sociálních službách (peer)

Jméno: Bohdana Nakládalová

E-mail: nakladalova@cdzolomouc.cz 

Mobil:  774 936 854

 

 

Info CDZ: 607 252 881

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Adresa:

Čadova 476/1

779 00 Olomouc

Mobil:

607 252 881

E-mail:

info@cdzolomouc.cz

Web:

www.cdzolomouc.cz

Provozní hodiny CDZ:

 oddooddo
Po7:0011:0011:3015:30
Út7:0011:0011:3015:30
St7:0011:0011:3015:30
Čt7:0011:0011:3015:30
7:0011:0011:3015:30
     

 

 

 

 

 

Otevření hlavního vjezdu

Od neděle 3.12. od 18 hodin bude opět otevřený hlavní vjezd do PL Šternberk.

Uzavření hlavního vjezdu

Od 6.11. do odvolání je z důvodu rekonstrukce uzavřen hlavní vjezdu do PL Šternberk. Po dobu uzavírky se bude pro vjezd do areálu využívat zadní brána.

Vstup do léčebny hlavním vchodem je umožněn jen pro pěší.

Toggle menu