Centrum duševního zdraví Olomouc

 

Centrum duševního zdraví Olomouc  je financováno z dotačního programu, který je součástí projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III,  reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646, Rozhodnutí č.: 6/9646/2020.
Tento projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

Zřízení Center duševního zdraví vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče a jejich cílem je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že zavádí model multidisciplinárního týmu, ve kterém společně zdravotničtí a sociální pracovníci podporují člověka v jeho přirozeném prostředí.
 
Naší cílovou skupinou jsou lidé s vážným duševním onemocněním (schizofrenie, afektivní poruchy, obsedantně-kompulzivní poruchy, specifické poruchy osobnosti), osoby s potřebou včasné intervence a lidé v krizových situacích (akutní psychické obtíže nevyžadující hospitalizaci, akutní stavy nebo dekompenzace chronických psychiatrických onemocnění s výjimkou akutních intoxikací), krátkodobá intervence a předání klientů do další péče.
     
Služby jsou poskytovány v prostorách CDZ a v přirozeném prostředí klienta.

Cíle CDZ:

 

  • podpora klienta na cestě k zotavení,
  • prevence hospitalizací či jejich zkracování,
  • včasná diagnostika onemocnění a rychlé započetí léčby,
  • nápomoc k znovuzapojení osob po dlouhodobé hospitalizaci do běžné komunity.

 

Sociální část služby řeší zvládání každodenního života, finanční situaci klienta, poskytuje podporu v kontaktu s úřady apod.

 

Složení multidisciplinárního týmu CDZ:

Vedoucí psychiatr

Jméno: MUDr. Radim Kubínek

E-mail: kubinek@cdzolomouc.cz

Mobil: 601 116 769

Psychiatr

Jméno: MUDr. Andrea Krasulová

E-mail: krasulova@cdzolomouc.cz

Mobil:  727 919 476

Psychiatr

Jméno: MUDr. Martin Čížek

E-mail: cizek@cdzolomouc.cz

Mobil: 601 116 256

 

Psycholog

Jméno: Mgr. Karolína Čižmarová

E-mail:cizmarova@cdzolomouc.cz 

Mobil: 702 154 922

 

Vedoucí sestra pro péči v psychiatrii

Jméno: Lenka Smolová

E-mail: smolova@cdzolomouc.cz

Mobil: 702 155 289

Sestra pro péči v psychiatrii

Jméno: Jiřina Kupková

E-mail: kupkova@cdzolomouc.cz  

Mobil: 702 155 206

Všeobecná sestra

Jméno: Mgr. Marcela Vetešníková

E-mail: vetesnikova@cdzolomouc.cz 

Mobil: 722 972 501

Specialista CDZ

Jméno: Ing. Katarina Dubovcová

E-mail: dubovcova@cdzolomouc.cz 

Mobil: 771 156 343

 

Všeobecná sestra

Jméno: Magda Chodilová

E-mail: chodilova@cdzolomouc.cz 

Mobil: 702 154 222

Sociální pracovník

Jméno: Mgr. Tomáš Lakota

E-mail: lakota@cdzolomouc.cz 

Mobil: 771 156 524

 

Sestra pro péči v psychiatrii

Jméno: Pavla Malátková

E-mail: malatkova@cdzolomouc.cz 

Mobil: 702 155 452

Pracovník v sociálních službách

Jméno: Bc. Lenka Zítková

E-mail: zitkova@cdzolomouc.cz

Mobil: 771 156 059

Vedoucí sociální pracovník

Jméno: Bc. Barbora Dařílková, DiS.

E-mail: darilkova@cdzolomouc.cz

Mobil: 771 156 132

Pracovník v sociálních službách (peer)

Jméno: Iva Lekešová

Mobil:  774 936 854

Sociální pracovník

Jméno: Bc. Aneta Raichlová

E-mail: raichlova@cdzolomouc.cz 

Mobil: 771 156 547

  Krizová služba: 702 155 136

  Info CDZ: 607 252 881

 

Pracovník v sociálních službách

Jméno: Mgr. Filip Lucinkiewicz 

E-mail: lucinkiewicz@cdzolomouc.cz    

Mobil: 777 516 469

 

 

 

Kontakt:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

Adresa:

Rokycanova 796/1g, 772 00 Olomouc                                                                                                                    Švýcarské nábřeží č. p. 802/6, 772 00 Olomouc

Mobil:

607 252 881

E-mail:

info@cdzolomouc.cz

Web:

www.cdzolomouc.cz

Provozní hodiny CDZ:

Pondělí

7:00 – 16:00 hodin

Úterý

7:00 – 16:00 hodin

Středa

7:00 – 16:00 hodin

Čtvrtek

7:00 – 15:30 hodin

Pátek

7:00 – 14:00 hodin

 

 

 

Aktuality

ZÁKAZ NÁVŠTĚV od 1.11.

1. 11. 2021

Z důvodu epidemiologické situace je od 1.11. vyhlášen zákaz návštěv na všech odděleních PL Šternberk.

Reportáž z komunikačního opatření CDZ Olomouc

19. 7. 2021

Videoreportáž je možno stáhnout kliknutím na odkaz níže.

Toggle menu