Oddělení 23B - Psychoterapeutické oddělení

primář
605710678
585085211
staniční sestra
vedoucí lékař rehabilitace
727919499
585085538
zdravotně sociální pracovník
725704305
vedoucí klinický psycholog
727919508
psychoterapeutická sestra

Nabízíme léčbu lidem s poruchami vyvolanými stresem, úzkostnými a depresivními poruchami, somatoformními poruchami a psychosomatickým onemocněním. Terapeutický program je orientován na podporu vnitřních sil a rezerv pacientů, menší spoléhání se na léčbu léky, vyrovnávání se s autoritami, na pěstování vhodnějších způsobů komunikace a zlepšování vztahů s lidmi.

Otevřené psychoterapeutické oddělení disponuje 12 lůžky. Výhody nízké kapacity tkví především v individuálním přístupu ke každému nemocnému a v „komorním duchu „ celého oddělení. Léčebný program je v délce 8 týdnů, s těžištěm ve skupinové psychoterapii. Péče o duševní i tělesné zdraví je posílena četnými doprovodnými aktivitami jako je nácvik relaxace, jóga, taneční terapie, sportovní hry, cvičení na velkých míčích. Kreativitu a jemnou motoriku rozvíjí ergoterapie (keramika či jiná rukodělná činnost). Psychofarmaka u nás hrají pouze podpůrnou roli, návykové léky nepodáváme.

Metodika psychoterapeutické práce v sobě nese především vliv humanistických a existenciálně orientovaných přístupů. V tematicky orientovaných skupinách kombinujeme přístupy KBT, práce s tělem, psychogymnastiky a jiných. V rámci poskytování individuální terapie se nejčastěji jedná o prvky krizové intervence.

 

Léčebný program psychoterapeutického oddělení neumožňuje léčbu pacientů se závažnější poruchou osobnosti, psychotickým onemocněním, PPP či syndromem závislosti. V případě poslední uvedené diagnózy požadujeme alespoň dvouletou abstinenci pacienta od návykových látek.

 

Kontakt pro lékaře k objednání pacienta:

MUDr. Mayer - tel: - 727919 501 

psycholog odd. : tel. -  727 919 508

Kontakt pro pacienty k termínu nástupu (a doplnění informací):

Bc. Miroslava Langmannová

terapeutická sestra

telefon:  722 961 596

e-mail: langmannova@plstbk.cz

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi

za terapeutický tým psychoterapeutického oddělení 23B,

Mgr. Eva Kochtová

 

 

 

Akreditovaný kvalifikační kurz SANITÁŘ

Dovolujeme si vás upozornit na vypsání akreditovaného kvalifikačního kurzu pro sanitáře. 

Podrobnější informace a přihlášku naleznete v přílohách, případně se informujte na následujících kontaktech: PL Šternberk, Ing. Eva Buchtová, vedoucí personalistiky, mezd a vzdělávání, tel. 585 085 475, 725 704 285, email: buchtova@plstbk.cz.

 

Děkujeme Terez Wrau za úžasný koncert!

Rádi bychom touto cestou vyjádřili obrovské poděkování Terez Wrau za úžasný koncert, který uspořádala pro naše pacienty. Její talent a laskavost rozzářily den všem, kteří se koncertu zúčastnili.

 

Toggle menu