Hudebně-pohybová terapie

 

Tato aktivita probíhá na jednotlivých odděleních (pro imobilní pacienty) nebo ve „Slunečním sále“ - v budově RHB.

Jak vyplývá z názvu, jedná se o aktivitu, která používá dvě formy uměleckých prostředků – hudbu a pohyb.

Lidské tělo je vyvinuto k pohybu a aktivitě. Pohyb je základním projevem života, prostředkem k sebevýchově, ke zlepšení pocitu zdraví i kvality života. Pohyb pro zdraví znamená (dle mého názoru) pohyb pro radost a pro dobrý pocit ze sebe sama.

 

V rámci pohybové složky této aktivity jsou do jednotlivých programů zahrnuty i prvky psychomotoriky.  Což je ucelený pohybový program různorodých a pestrých činností, postavený na těsném spojení mezi vnímáním, pohybem a prožitkem. Pohybové aktivity psychomotorického charakteru zlepšují tělesnou zdatnost. Duševní obsahy jako nálady, city a afekty při nich pronikají na povrch a projevují se držením těla i pohybem.

Všechny pohyby, např. úsměv, mávnutí ruky, postoj, mnutí rukou, vyjadřují duševní pochody, které se odehrávají v mysli člověka. Dospělí často spontánně poskakují a tancují, když se na něco těší, prožívají radost z pohybu, ze hry i z tělesných cvičení.  A naopak lze u nich rozladěnost, hněv a smutek pozitivně ovlivnit právě psychomotorickým cvičením, které je hravé a zábavné.

Motivace k aktivitě v programu, probíhá prostřednictvím zajímavých a barevných cvičebních pomůcek. Např. míče, nafukovací balonky, kolíčky, obruče, šátky, kužely, molitanové míčky, psychomotorický padák, lano…

V programu je zařazeno více různých druhů činností a cvičení, které podporují a rozvíjí smyslové podněty, a které jsou adekvátní tělesné, psychické a sociální úrovni pacientů. Úroveň zapojení jednotlivých pacientů je úměrná pohybovým možnostem každého z nich. Vždy začínáme jednoduchým pohybem a navazujeme náročnějším prvkem.

 

Hudební složka

Každá pohybová aktivita je provázena vhodným hudebním doprovodem.

Hudba je sama o sobě komunikací, proto umožňuje oslovení a porozumění tam, kde jsou narušeny běžné mezilidské kontakty.

Pomáhá jak poslech hudby, tak aktivní zapojení formou hry na Orffovy nástroje (ozvučná dřívka, činely, tamburíny, triangly…), na jednoduché melodické nástroje (bubny jembe, šamanský buben, deštná hůl, ocean drum, tibetské mísy) i jednoduchá hra na tělo (tleskání, luskání, šustění dlaní…)

Spojením pohybu a hudby přirozeně vznikne tanec. Proto jsou taneční aktivity pravidelnou součástí každého programu.  Začínáme jednoduchými tanci, které mají jasnou strukturu a po navázání důvěry v bezpečný prostor pro individuální vyjádření, vkládám skladby vhodné pro intuitivní, volný pohyb.

Věřím, že radostné spojení hudby a pohybu umožňuje každému otevřít své srdce a uvést duši do pohybu tak, aby sama léčila…

Miroslava Smolenová                                

 

 

5. květen - Světový den hygieny rukou

2. 5. 2023

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlašuje každoročně 5. květen Světovým dnem hygieny rukou.  Psychiatrická léčebna Šternberk poskytuje kvalitní a bezpečnou péči, v rámci které se intenzivně zaměřujeme na dodržování hygieny rukou.  Je nezbytné upozorňovat nejen zdravotníky, ale i širokou veřejnost na význam správného mytí
a dezinfekce rukou, protože se jedná o nejefektivnější metody prevence přenosných onemocnění.

ZMĚNA ADRESY PSYCHIATRICKÉ AMBULANCE A CDZ

5. 10. 2022

Informujeme vás, že od 3.10. najdete Psychiatrickou ambulanci i Centrum duševního zdraví na nové adrese:

Psychiatrická ambulance (dříve Domovina)

Čadova 1, 779 00 Olomouc

tel.: 607 034 842

CDZ

Čadova 1, 779 00 Olomouc

tel.: 607 252 881

Toggle menu