Centrum duševního zdraví Olomouc

 

Centrum duševního zdraví Olomouc  je financováno z dotačního programu, který je součástí projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III,  reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646, Rozhodnutí č.: 6/9646/2020.
Tento projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

Zřízení Center duševního zdraví vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče a jejich cílem je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že zavádí model multidisciplinárního týmu, ve kterém společně zdravotničtí a sociální pracovníci podporují člověka v jeho přirozeném prostředí.
 
Naší cílovou skupinou jsou lidé s vážným duševním onemocněním (schizofrenie, afektivní poruchy, obsedantně-kompulzivní poruchy, specifické poruchy osobnosti), osoby s potřebou včasné intervence a lidé v krizových situacích (akutní psychické obtíže nevyžadující hospitalizaci, akutní stavy nebo dekompenzace chronických psychiatrických onemocnění s výjimkou akutních intoxikací), krátkodobá intervence a předání klientů do další péče.
     
Služby jsou poskytovány v prostorách CDZ a v přirozeném prostředí klienta.


Cíle CDZ

  • podpora klienta na cestě k zotavení,
  • prevence hospitalizací či jejich zkracování, 
  • včasná diagnostika onemocnění a rychlé započetí léčby,
  • nápomoc k znovuzapojení osob po dlouhodobé hospitalizaci do běžné komunity.

Sociální část služby řeší zvládání každodenního života, finanční situaci klienta, poskytuje podporu v kontaktu s úřady apod.

Složení multidisciplinárního týmu CDZ:

 

Psychiatr

Jméno: MUDr. Radim Kubínek

E-mail: kubinek@cdzolomouc.cz

Mobil: 601 116 769

 

Sestra pro péči v psychiatrii

Jméno: Lenka Smolová

E-mail: smolova@cdzolomouc.cz

Mobil:

 

Psycholog

Jméno: Mgr. Karolína Čižmarová

E-mail: cizmarova@cdzolomouc.cz

Mobil:

 

Všeobecná sestra

Jméno: Magda Chodilová

E-mail: chodilova@cdzolomouc.cz 

Mobil:

 

Sestra pro péči v psychiatrii

Jméno: Jiřina Kupková

E-mail: kupkova@cdzolomouc.cz 

Mobil:

 

Všeobecná sestra

Jméno: Pavla Malátková

E-mail: malatkova@cdzolomouc.cz 

Mobil:

 

Specialista CDZ

Jméno: Ing. Katarina Dubovcová

E-mail: dubovcova@cdzolomouc.cz 

Mobil:

 

Sociální pracovník

Jméno: Bc. Marie Kučerová, DiS.

E-mail: kucerova@cdzolomouc.cz 

Mobil:

 

Sociální pracovník

Jméno: Mgr. Tomáš Lakota

E-mail: lakota@cdzolomouc.cz 

Mobil:

 

Sociální pracovník

Jméno: Mgr. Lisa Antonetti, DiS.

E-mail: antonetti@cdzolomouc.cz

Mobil:

 

Pracovník v sociálních službách

Jméno:  Bc. Aneta Raichlová

E-mail: raichlova@cdzolomouc.cz

Mobil:

 

 

 

Kontakt

Adresa:
Rokycanova 796/1g, 772 00 Olomouc
Švýcarské nábřeží č. p. 802/6, 772 00 Olomouc
Mobil: 607 252 881
E-mail: info@cdzolomouc.cz
Web: www.cdzolomouc.cz
 

Provozní hodiny CDZ

Pondělí 7:00 – 16:00 hodin
Úterý 7:00 – 16:00 hodin
Středa 7:00 – 16:00 hodin
Čtvrtek 7:00 – 15:30 hodin
Pátek 7:00 – 14:00 hodin

 

Provoz CDZ Olomouc bude zahájen od 1. září 2020. 

Aktuality

ZÁKAZ NÁVŠTĚV - odd. 1, 3A, 11, 9A, 9B, 9C a 19

14. 9. 2020

Od 15. 9. je z důvodu epidemiologické situace vyhlášen
ZÁKAZ NÁVŠTĚV na odděleních 1, 3A, 11, 9A, 9B, 9C a 19.
Děkujeme za pochopení.
    

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY

13. 7. 2020

Od pondělí 25.5.2020 jsou v povolené v PL Šternberk návštěvy  pacientů s uvedenými omezeními:

Toggle menu