Centrum duševního zdraví Olomouc

 

Centrum duševního zdraví Olomouc  je financováno z dotačního programu, který je součástí projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III,  reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646, Rozhodnutí č.: 6/9646/2020.
Tento projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

Zřízení Center duševního zdraví vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče a jejich cílem je začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života tím, že zavádí model multidisciplinárního týmu, ve kterém společně zdravotničtí a sociální pracovníci podporují člověka v jeho přirozeném prostředí.
 
Naší cílovou skupinou jsou lidé s vážným duševním onemocněním (schizofrenie, afektivní poruchy, obsedantně-kompulzivní poruchy, specifické poruchy osobnosti), osoby s potřebou včasné intervence a lidé v krizových situacích (akutní psychické obtíže nevyžadující hospitalizaci, akutní stavy nebo dekompenzace chronických psychiatrických onemocnění s výjimkou akutních intoxikací), krátkodobá intervence a předání klientů do další péče.
     
Služby jsou poskytovány v prostorách CDZ a v přirozeném prostředí klienta.

Cíle CDZ:

 

  • podpora klienta na cestě k zotavení,
  • prevence hospitalizací či jejich zkracování,
  • včasná diagnostika onemocnění a rychlé započetí léčby,
  • nápomoc k znovuzapojení osob po dlouhodobé hospitalizaci do běžné komunity.

 

Sociální část služby řeší zvládání každodenního života, finanční situaci klienta, poskytuje podporu v kontaktu s úřady apod.

 

Složení multidisciplinárního týmu CDZ:

Vedoucí psychiatr

Jméno: MUDr. Radim Kubínek

E-mail: kubinek@cdzolomouc.cz

Mobil: 601 116 769

 

Vedoucí CDZ, psycholog

Jméno: Mgr. Monika Krejčí

E-mail: krejci@cdzolomouc.cz  

Mobil: 702 154 922

Vedoucí sestra CDZ

Jméno: Simona Kárová

E-mail: karova@cdzolomouc.cz 

Mobil: 722 972 501

Sestra CDZ

Jméno: Martina Rafajová

E-mail: rafajova@cdzolomouc.cz 

Mobil: 702 155 452

 

Sestra CDZ

Jméno: Mgr. Iveta Nováková

E-mail: novakova@cdzolomouc.cz 

Mobil: 702 154 222

 

Sestra CDZ

Jméno: Bc. Jitka Zatloukalová

E-mail: zatloukalova@cdzolomouc.cz 

Mobil: 702 155 289

 

Vedoucí sociální pracovník

Jméno: Bc. Barbora Dařílková, DiS.

E-mail: darilkova@cdzolomouc.cz

Mobil: 771 156 132

 

 

Sociální pracovník

Jméno: Bc. Aneta Novotná Raichlová

E-mail: raichlova@cdzolomouc.cz 

Mobil: 771 156 547

Sociální pracovník

Jméno: Mgr. Tomáš Lakota

E-mail: lakota@cdzolomouc.cz 

Mobil: 771 156 524

 

Pracovník v sociálních službách

Jméno: Mgr. Filip Lucinkiewicz 

E-mail: lucinkiewicz@cdzolomouc.cz    

Mobil:  771 156 059

 

Pracovník v sociálních službách (IPS)

Jméno: Ing. Katarína Dubovcová

E-mail: dubovcova@cdzolomouc.cz 

Mobil:  777 156 343

 

 

 

 

 

 

Peer konzultant CDZ

 

Jméno: Bohdana Nakládalová

E-mail: nakladalova@cdzolomouc.cz 

Mobil: 774 936 854

 

Info CDZ: 607 252 881

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Adresa:

Čadova 476/1

779 00 Olomouc

Mobil:

607 252 881

E-mail:

info@cdzolomouc.cz

Web:

www.cdzolomouc.cz

Provozní hodiny CDZ:

 

od

do

od

do

Po

7:00

11:00

11:30

15:30

Út

7:00

11:00

11:30

15:30

St

7:00

11:00

11:30

15:30

Čt

7:00

11:00

11:30

15:30

7:00

11:00

11:30

15:30

         

 

 

 

 

 

5. květen - Světový den hygieny rukou

2. 5. 2023

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlašuje každoročně 5. květen Světovým dnem hygieny rukou.  Psychiatrická léčebna Šternberk poskytuje kvalitní a bezpečnou péči, v rámci které se intenzivně zaměřujeme na dodržování hygieny rukou.  Je nezbytné upozorňovat nejen zdravotníky, ale i širokou veřejnost na význam správného mytí
a dezinfekce rukou, protože se jedná o nejefektivnější metody prevence přenosných onemocnění.

ZMĚNA ADRESY PSYCHIATRICKÉ AMBULANCE A CDZ

5. 10. 2022

Informujeme vás, že od 3.10. najdete Psychiatrickou ambulanci i Centrum duševního zdraví na nové adrese:

Psychiatrická ambulance (dříve Domovina)

Čadova 1, 779 00 Olomouc

tel.: 607 034 842

CDZ

Čadova 1, 779 00 Olomouc

tel.: 607 252 881

Toggle menu