Sociální rehabilitace Zahrada

Sociální rehabilitace Zahrada je služba určená lidem s chronickým duševním onemocněním z okruhu psychóz a afektivních poruch. Hlavním cílem Sociální rehabilitace Zahrada je podpora uživatele v nácviku praktických a sociálních dovedností, které jsou potřebné k začlenění se do společnosti. Služba je poskytována pobytovou formou - 16 lůžek, a terénní formou - 3 uživatelé v daný moment. Pobytová forma je poskytována nepřetržitě na adrese Na Kopečku 1480/4, 767 01 Kroměříž, bez ohledu na trvalé bydliště. Terénní forma je bezplatná služba poskytována v přirozeném prostředí uživatelů, žijících ve městě Kroměříž a správním obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž, od pondělí do pátku.

Pro více informací kontaktujte vedoucí služby:

734 788 082

Na Kopečku 1480/4, 767 01 Kroměříž

zahrada@kromeriz.charita.cz

FB: Charita Kroměříž 

Akreditovaný kvalifikační kurz SANITÁŘ

Dovolujeme si vás upozornit na vypsání akreditovaného kvalifikačního kurzu pro sanitáře. 

Podrobnější informace a přihlášku naleznete v přílohách, případně se informujte na následujících kontaktech: PL Šternberk, Bc. Zuzana Václavíková, referent personálního oddělení tel. 585 085 458, 702 246 672, email: vaclavikova@plstbk.cz.

 

Děkujeme Terez Wrau za úžasný koncert!

Rádi bychom touto cestou vyjádřili obrovské poděkování Terez Wrau za úžasný koncert, který uspořádala pro naše pacienty. Její talent a laskavost rozzářily den všem, kteří se koncertu zúčastnili.

 

Toggle menu