Oddělení 23B - Psychoterapeutické oddělení

primář
605710678
585085211
staniční sestra
vedoucí lékař rehabilitace
727919499
585085538
vedoucí psycholog
727919508
psychoterapeutická sestra
vedoucí zdravotně sociální pracovnice
722 954 194
585085215

Nabízíme léčbu lidem s poruchami vyvolanými stresem, úzkostnými a depresivními poruchami, somatoformními poruchami a psychosomatickým onemocněním. Terapeutický program je orientován na podporu vnitřních sil a rezerv pacientů, menší spoléhání se na léčbu léky, vyrovnávání se s autoritami, na pěstování vhodnějších způsobů komunikace a zlepšování vztahů s lidmi.

Otevřené psychoterapeutické oddělení disponuje 12 lůžky. Výhody nízké kapacity tkví především v individuálním přístupu ke každému nemocnému a v „komorním duchu „ celého oddělení. Léčebný program je v délce 8 týdnů, s těžištěm ve skupinové psychoterapii. Péče o duševní i tělesné zdraví je posílena četnými doprovodnými aktivitami jako je nácvik relaxace, jóga, taneční terapie, sportovní hry, cvičení na velkých míčích. Kreativitu a jemnou motoriku rozvíjí ergoterapie (keramika či jiná rukodělná činnost). Psychofarmaka u nás hrají pouze podpůrnou roli, návykové léky nepodáváme.

Metodika psychoterapeutické práce v sobě nese především vliv humanistických a existenciálně orientovaných přístupů. V tematicky orientovaných skupinách kombinujeme přístupy KBT, práce s tělem, psychogymnastiky a jiných. V rámci poskytování individuální terapie se nejčastěji jedná o prvky krizové intervence.

 

Léčebný program psychoterapeutického oddělení neumožňuje léčbu pacientů se závažnější poruchou osobnosti, psychotickým onemocněním, PPP či syndromem závislosti. V případě poslední uvedené diagnózy požadujeme alespoň dvouletou abstinenci pacienta od návykových látek.

 

Kontakt pro lékaře k objednání pacienta:

MUDr. Mayer - tel: - 727919 501 

psycholog odd. : tel. -  727 919 556

Kontakt pro pacienty k termínu nástupu (a doplnění informací):

Bc. Miroslava Langmannová

terapeutická sestra

telefon:  722 961 596

e-mail: langmannova@plstbk.cz

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi

za terapeutický tým psychoterapeutického oddělení 23B,

Mgr. Eva Kochtová

 

 

 

Ukončení karantény na odd. 3B

Od 10.1. je ukončena karanténa na oddělení 3B.

Zákaz návštěv na odd. 3B

Od 3.1. až do odvolání jsou zakázány návštěvy na odd. 3B z důvodu vyhlášení karantény.

Děkujeme za pochopení.

Toggle menu