Návštěvy pacientů v PL Šternberk

Od 28. 4. 2021 jsou povoleny návštěvy v PL Šternberk s výjimkou oddělení, která mají nařízenou karanténu při přítomnosti infekčního onemocnění. Návštěvy jsou možné za dodržení následujících opatření:

 • v případě jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění je vstup do areálu PL zakázaný,
 • je nutné odložit návštěvu i při kontaktu s rizikovou osobou v posledních 10 dnech,
 • každou návštěvu je třeba předem telefonicky domluvit s primářem oddělení nebo staniční sestrou a dodržet stanovený čas návštěvy,
 • každá takto domluvená návštěva bude nahlášena na vrátnici, pro nenahlášené návštěvy je vstup do areálu zakázán,
 • návštěvy na oddělení jsou povolené maximálně v počtu 2 osob u jednoho pacienta,
 • návštěva dodržuje hygienicko – epidemiologická opatření, respektuje pokyny zdravotnického personálu a podepíše čestné prohlášení, že nebyla během posledních 10 dnů v kontaktu s infekční osobou ,
 • návštěva se prokáže platným negativním antigenním nebo PCR testem, který není starší než 48 hodin, výjimku tvoří osoby s potvrzením o ukončeném očkování proti COVID-19 před více než 14 dny nebo s potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech a po proběhnutí doby izolace,
 • všechny návštěvy vstupující do areálu léčebny mají po celou dobu návštěvy ústa a nos kryté rouškou, při vstupu na oddělení musí mít respirátor,
 • při vstupu na oddělení návštěva použije dezinfekci na ruce, je jí změřena teplota, návštěva dodržuje vzdálenost 2 m od ostatních osob,
 • návštěvu je možné na základě zjištěných údajů odmítnout,
 • je nutné odložit návštěvu i při kontaktu s rizikovou osobou v posledních 10 dnech,
 • nejsou možné návštěvy v areálu léčebny během volných vycházek.

Aktuality

Návštěvy pacientů v PL Šternberk

28. 4. 2021

Od 28. 4. 2021 jsou povoleny návštěvy v PL Šternberk s výjimkou oddělení, která mají nařízenou karanténu při přítomnosti infekčního onemocnění. Návštěvy jsou možné za dodržení následujících opatření:

5. května – Světový den hygieny rukou

22. 4. 2020

Světová zdravotnická organizace vyhlašuje každoročně tuto akci na den 5. května.  V současné době, kdy se většina států světa potýká s koronavirovou pandemií, je poselství pro poskytování čisté a bezpečné péče ještě aktuálnější.  Psychiatrická léčebna Šternberk poskytuje kvalitní a bezpečnou péči. Její důležitou součástí je i dodržování hygieny rukou, na kterou se intenzivně zaměřujeme. Je nutné připomenout zdravotníkům i široké veřejnosti význam správného mytí a dezinfekce rukou.

Toggle menu